Montaža zaštite od zamrzavanja

Na stranici se nalazi više prikaza montaže zaštite od zamrzavanja. Klikom na izabranu vrstu montaže, pristupate delu sa detaljnim prikazom i uputstvom.

U slučaju potrebe kod nas možete naći i instalacioni pribor:

INSTALACIONI MATERIJAL I PRIBOR >>>

Montaža grejnih kablova na cevi i uputstva

U slučaju naše montaže garancija 3 godine.

Zaštitu cevi od zamrzavanja:

  • vodovodnih cevi
  • kanalizacionih cevi
  • sprinklera
  • hidrantskih mreža
  • cevi za odvođenje kondezovane pare u klimama i ventilacijama

Održavanje odgovarajuće temperatre fluida koji se prenosi putem cevi npr.:

  • nafta i naftni derivati
  • masti
  • ulja
  • lecitin…

Grejanje cevi za mazut

Grejanje cevi

Primer montaže ENG

Montaža grejnih kablova na pod hladnjače i uputstva

Instalisana snaga 30W/m2, jednostrano napajan kabl.

Usled konstantnih veoma niskih temperatura u komorama (-5 do -35°C) termoizolacioni materijali posle određenog vremena neuspevaju da tako dobro zaštite zemljište od smrzavanja tj. prodora niske temperature. Zemljište ispod hladnjače počinje da mrzne i da usled smrzavanja izdiže pod hladnjače i on puca, što dovodi do oštećenja na samoj hladnjači i onemogućava korišćenje. Na taj način osim materijalne štete na samoj hladnjači dolazi i do gubitaka usled moranja zaustavljanja proizvodnje tj. rada hladnjače u cilju saniranja nastale štete.

U slučaju naše montaže garancija 10 godina.

Tehnički list BR – IM

BR  – IM uputstvo

Šema podnog grejanja hladnjače

Ukoliko imate dodatnih pitanja posetite stranicu sa najčešćim pitanjima, na kojoj ćete pronaći brojne odgovore i otkloniti mnoge nedoumice u vezi montaže zaštite od zamrzavanja.