Zaštita od zamrzavanja

Zaštita od zamrzavanja se koristi uvek gde postoji rizik od zamrzavanja cevi, cevovoda, ventila i rezervoara. Grejni kablovi se postavljaju na cev ispod termoizolacije, to omogućuje cevima temperaturu koja štiti cevovod ili je potrebna za druge procese u proizvodnji. Zaštita od zamrzavanja električnim grejnim kablovima štiti tečnosti unutar cevi.

Prevenciju od smrzavanja zemljišta ispod poda hladnjače, usled veoma niskih temperatura koje se postižu u komorama hladnjača, ima za cilj sprečavanja štete usled mržnjenja, kako na samom objektu hladnjače tako i usled obustave rada hladnjače zbog eventualnih popravki na samom objektu.

Cevi i cevovodi

Hladnjače

Termostati

Montaža

Prodaja i ugradnja sistema za zaštitu od zamrzavanja

Za sve informacije o ceni sistema za zaštitu od zamrzavanja, uslovima i načinu prodaje i ugradnji možete nas kontaktirati na email: office@sobel.rs ili telefonom: 011/3087-507