Otapanje snega i leda

Tokom zimske sezone i perioda veoma niskih temperatura padavine nam mogu doneti mnogo poteškoća. Ako u tom periodu ne želite da po lošem vremenu izlazite da čistite sneg i led i bacate so (koja znatno može oštetiti keramiku i beton) na prilazne staze, stepenice, auto rampe i slične površine neophodne za normalno funkcionisanje, grejni kablovi za otapanje snega i leda su idealno rešenje za Vas. Takođe se mogu primeniti i u olucima, gde otapaju sneg i led i obezbeđuju koridor kojim će voda oteći i sprečiti njen prodor u objekat, kao i fizička oštećenja samog olučnog sistema.

U zavisnosti od toga kakvo upravljanje izaberete, svi problemi koje stvaraju sneg i led na Vašem objektu mogu biti rešeni jednim pritiskom prekidača. Ako se odlučite za potpunu automatiku, ni to neće biti potrebno jer je sistem tada biti potpuno nezavisan. Kontroler pomoću informacija koje dobija od senzora, pravovremeno uključuje/isključuje sistem i tako veoma povećava efikasnost sistema, a ujedno troškove eksploatacije svodi na minimum.

Staze

Rampe

Oluci

Terase

Stepeništa

Travnate površine

Kontroleri i termostati

Montaža

Prodaja i ugradnja sistema za otapanje snega i leda

Za sve informacije o ceni sistema za otapanje snega i leda, uslovima i načinu prodaje i ugradnji možete nas kontaktirati na email: office@sobel.rs ili telefonom: 011/3087-507