Grejanje plastenika, staklenika i rasadnika

U slučaju naše montaže:

5

GODINA GARANCIJE

Poznato je da svi fluidi pa tako i vazduh kada se zagrevaju počinju prirodno da cirkulišu tako što se topliji slojevi podižu naviše, a hladniji se spuštaju ka tlu. Grejanje plastenika, staklenika i rasadnika konvencionalnim vrstama grejanja susreće se sa problemom velikih toplotnih gubitaka i nepoželjnog temperaturnog rasporeda po visinskim zonama.

Grejanje korenovog sistema biljke

Naime, veći deo emitovane toplotne energije se sakuplja u gornjim slojevima vazduha gde kroz tanke i termički provodljive zidove prelazi u spoljašnju sredinu. Manji deo toplotne energije stiže do viših delova biljke, dok koren biljke koji se nalazi u zemlji, skoro da se uopšte ne zagreva. Zato se čak i kod korišćenja jeftinijih vrsta energenata, postavlja pitanje ekonomske isplativosti ovakvog grejanja sa veoma malim stepenom iskorišćenja toplotne energije.

Primenom grejnih kablova za grejanje plastenika koji se postavljaju u zemlju, emitovana toplota iz kabla zagreva okolnu zemlju u zoni korenovog sistema i iskorišćava se tamo gde je najpotrebnija, gde se inicira rast biljke. Stepen iskorišćenja se još može povećati izradom termoizolacije ispod kablova na dubini koja zavisi od vrste zasada odnosno veličine njegovog korena.

Grejni kablovi

Termostati

Montaža

Prodaja i ugradnja sistema za grejanje plastenika

Za sve informacije o ceni sistema za grejanje plastenika, rasadnika i staklenika, uslovima i načinu prodaje i ugradnji možete nas kontaktirati na email: office@sobel.rs ili telefonom: 011/3087-507