Postavljanje podnog grejanja

Na stranici se nalazi više prikaza montaže električnog podnog grejanje. Klikom na izabranu vrstu montaže, pristupate delu sa detaljnim prikazom i uputstvom.

Montaža grejnih kablova i uputstva

Proračun snage P=150W/m2  potrebno je  8,9m kabla po m2 i 2m montažne trake po m2. U slučaju naše montaže garancija 20 godina.

Električno podno grejanje je pouzdan i ekonomičan vid grejanja, može se koristiti kao osnovno ili dopunsko grejanje. Instalisana snaga je 150W/m2 za osnovno grejanje, dok za dopunsko može biti i 100-120W/m2, u zavisnosti od rastojanja između linija grejnog kabla. Kabal može biti jednostrano ili dvostrano napajan, zavisno od izabranog tipa. Montaža se vrši u cementni estriht – ravnajući sloj, ispod keramičkih pločica.

Instaliranje grejnih kablova je brzo i jednostavno. Najpre se na ravnu površinu poda postave i fiksiraju montažne trake koje imaju fabrički urađene hvataljke za držanje kabla. Grejni kabal se postavlja poprečno na montažne trake na određenom rastojanju koje zavisi od instalisane snage po m². Kada grejnim kablom prekrijemo celu prostoriju u vidu zmijolike forme hladni kraj se dovodi u kutiju u kojoj se vrši spajanje sa termostatom i napojnim kablom. Termostat se montira u kutiju Ø60mm (ugradni) ili preko kutije (nadgradni). Senzor termostata se kroz PVC rebrasto crevo uvodi u pod i pozicionira na jednakom međusobnom rastojanju između linija grejnog kabla.

Preko grejnih kablova se postavlja košuljica (estrih) 3-8 cm a zatim završna podna obloga. Najbolji efekti grejanja se postižu podnim oblogama od keramike, mermera, granita i prirodnog kamena što ne isključuje ostale vrste podnih obloga.

Radi veće efikasnosti i boljeg iskorišćenja toplotne energije preporučuje se postavljanje termoizolacije ispod grejnih kablova. Grejni kablovi koji se koriste za podna grejanja su snage 15-18 W/m. U našoj ponudi su kablovi snage 17 W/m sa fabrički predefinisanim dužinama od 8.86m-197.00m , i sa integrisanim hladnim krajem dužine do 4m.

1. Grejni kabl;
2. Završna podna obloga;
3. Termostat;
4. Sondatermostata.

Uputstvo BR-IM

Šema spajanja do 3KW

Šema spajanja preko 3KW

Montaža grejnih mreža i uputstva

Grejna mreža je jednostavnija za montažu. Sastoji se od grejnog kabla manjeg prečnika, postavljenog na fiberglas mrežicu koja je samolepljiva sa jedne strane radi lakše montaže. Montiraju se u cementni sloj, neposredno ispod završne podne obloge. Instalisana snaga 150W/m2, kabal na njima je jednostrano napajan.

U slučaju naše montaže garancija 20 godina.

Priprema instalacije za podno grejanje

Uputstvo za upotrebu – Grejna mreža HEM-GH-06-07

Tehnički list

Šema spajanja do 3KW

Šema spajanja preko 3KW

Ukoliko imate dodatnih pitanja posetite stranicu sa najčešćim pitanjima, na kojoj ćete pronaći brojne odgovore i otkloniti mnoge nedoumice u vezi podnog grejanja i njegove montaže.

Pogledajte još