Montaža sistema za otapanje snega i leda

Na stranici se nalazi više prikaza montaže sistema za otapanje snega i leda. Klikom na izabranu vrstu montaže, pristupate delu sa detaljnim prikazom i uputstvom.

U slučaju potrebe kod nas možete naći i instalacioni pribor:

INSTALACIONI MATERIJAL I PRIBOR >>>

Montaža grejnih kablova na stazama – uputstva

Grejni kablovi koji se koriste za staze su sa veoma dobrom mehaničkom zaštitom i snage od 27W/m grejnog kabla. Snaga koja je potrebna za uspešno otapanje snega i leda sa spoljnih površina iznosi 240W/m². Njihova montaža se vrši na sledeći način, tiplovanjem montažnog pribora na već postojeći beton, preko čega dolazi novi sloj završne obloge. U slučaju naše montaže garancija je 10 godina.

 1. Grejni kabal;
 2. Digitalni kontroler;
 3. Podni senzor vlage i temperature

Tehnički list BRF – IM

BRF – IM uputstvo

Šema podnog grejanja

Montaža grejnih kablova na rampama – uputstva

Grejni kablovi za koji se koriste za rampe su sa veoma dobrom mehaničkom zaštitom i snage od 27W/m grejnog kabla. Snaga koja je potrebna za uspešno otapanje snega i leda sa spoljnih površina iznosi 240W/m². Njihova montaža se vrši na dva načina. Prvi način predstavlja tiplovanje montažnog pribora na već postojeći beton, preko čega dolazi novi sloj završne obloge. Drugi način je vezivanjem za armaturnu mrežu, kod površina koje nemaju već postojeće betonske podloge. U slučaju naše montažei garancija je 10 godina.

 1. Grejni kabal;
 2. Digitalni kontroler;
 3. Podni senzor vlage i temperature

Tehnički list BRF – IM

BRF – IM uputstvo

Montaža grejnih kablova na olucima – uputstva

Grejni kablovi koji se koriste za oluke su obavezno UV otporni i u rasponu snaga od 21W/m do 27W/m grejnog kabla. Grejni kablovi se u olučne horizontale i vertikale postavljaju minimalno dvolinijski (za standardnu širinu oluka do 17cm), na ovaj način se obezbeđuje dovoljna snaga po dužnom metro oluka koja je min 42W/m. Kod sistema koji imaju široke horizontale moguće je ići i sa većim brojem linija. U oluke se mogu ugraditi i samoregulišući grejni kablovi jednolinijski.U slučaju naše montaže garancija je 2 godine.

Tehnički list EI – MIX

Tehnički list PEALP

Uputstvo za instaliranje

Kabal u oluku

Šema grejača oluka

Montaža grejnih kablova na stepeništima – uputstva

Grejni kablovi koji se koriste za stepeništa su sa veoma dobrom mehaničkom zaštitom i snage od 27W/m grejnog kabla. Snaga koja je potrebna za uspešno otapanje snega i leda sa spoljnih površina iznosi 240W/m². Montažna traka se tipluje na već postojeći beton i na nju se kači grejni kabal, preko čega dolazi novi sloj završne obloge. U slučaju da postoji sloj hidroizolacije montažna traka se lepi. U slučaju naše montaže garancija je 10 godina.

 1. Grejni kabal;
 2. Digitalni kontroler;
 3. Podni senzor vlage i temperature

Tehnički list BRF – IM

BRF – IM uputstvo

Montaža grejnih kablova na travnatim površinama – uputstva

Za otapanje snega i leda sa travnatih površina koriste se grejni kablovi snage 17W/m.

Instalisana snaga je 85W/m2. Sistem grejanja održava visok kvalitet trave i produžava jesenju sportsku sezonu, ubrzava obnovu trave na terenu nakon zime i omogućuje raniji početak sezone.

Tehnički list BR – IM – Z

Montaža grejnih kablova na terasama – uputstva

Grejni kablovi koji se koriste za terase su sa veoma dobrom mehaničkom zaštitom i snage od 27W/m grejnog kabla. Snaga koja je potrebna za uspešno otapanje snega i leda sa spoljnih površina iznosi 240W/m². Montažna traka se tipluje na već postojeći beton i na nju se kači grejni kabal, preko čega dolazi novi sloj završne obloge. U slučaju da postoji sloj hidroizolacije montažna traka se lepi. U slučaju naše montaže garancija je 10 godina.

 1. Grejni kabal;
 2. Digitalni kontroler;
 3. Podni senzor vlage i temperature

Tehnički list BRF – IM

BRF – IM uputstvo

Ukoliko imate dodatnih pitanja posetite stranicu sa najčešćim pitanjima, na kojoj ćete pronaći brojne odgovore i otkloniti mnoge nedoumice u vezi montaže sistema za otapanje snega i leda.