Grejni kablovi za oluke

U slučaju naše montaže:

2

GODINA GARANCIJE

Ugradnjom električnih grejnih kablova u Vaše olučne sisteme obezbeđujete otapanje snega i leda iz njih, čineći ih prohodnim i spremnim za prijem vode usled otapanja snega ili leda sa krova. Sva otopljena voda će kroz otopljene horizontale i vertikale oteći i neće biti prilike za njeno zaleđivanje u bilo kom delu oluka, a samim tim neće doći do stvaranja leda i eventualnih šteta.

Grejni kablovi za oluke koji se koriste za ovu namenu su obavezno UV otporni i u rasponu snaga od 20W/m do 27W/m grejnog kabla. Grejni kablovi se u olučne horizontale i vertikale postavljaju minimalno dvolinijski (za standardnu širinu oluka do 12cm), na ovaj način se obezbeđuje dovoljna snaga po dužnom metru oluka koja je min 40W/m. Kod sistema koji imaju široke horizontale potrebno je ići i sa većim brojem linija.

Montaža – ugradnja grejnih kablova u oluke

Montiranjem grejnih kablova u oluke zapravo se pravi trasa kojom će oticati otopljeni sneg i led, čime se obezbeđuje prohodnost olučnog sistema. Takođe, grejni kablovi štite olučni sistem od zamrzavanja i tako se sprečavaju potencijalna fizička oštećenja oluka koja mogu nastati kao posledica širenja vode prilikom zamrzavanja. Sistem za otapanje snega i leda se može instalirati na većini olučnih konstrukcija gde postoji potreba za otapanjem snega i leda iz oluka.

U olucima su grejni kablovi fiksirani na određenom razmaku pomoću distancera, grejni kabal sa distancerima se može pomerati radi čišćenja horizontalnih oluka. Grejni kabal u vertikalnim olucima nosi sajla koja je pričvršćena na posebne distancere za vertikalne oluke. Troškovi koji mogu nastati zbog oštećenja krovova i oluka su mnogo veći od troškova ugradnje i eksploatacije sistema za otapanje snega i leda u olucima grejnim kablovima.

Spisak proizvoda:

Grejni kabl EL-MIX 69960

Električni grejni kabl sa rednim otporom, snaga zavisi od dužine kabla i specifičnog otpora po metro i kreće se oko 27W/m, 230V AC, tip: EL-MIX, različitih dužina od 5,5m do 150m.

HEM-PEALP-BRF

Električni grejni kabl sa rednim otporom, 25W/m dozvoljena snaga koja zavisi od disipacije, 230V AC,

tip: HEM-PEALP-BRF, jednostrano napajan, kabal se seče prema dimenzijama oluka sa tolerancijom +-2m.

Samoregulišući grejni kabl 28TTL-2-BO

Samoregulišući grejni kabl TermTrace®Lite, tip 28TTL-2-BO, 28W/m pri +5°C, 230V, zaštitni oplet, plašt termoplastika, Tmin= -50°C, Tp=65/85°C, proizvođač “HTS Global” Nemačka

Samoregulišući grejni kabl tip T20-AO

Samoregulišući grejni kabl TRACECO®, T-20-AO, 20W/m pri +10°C, 230V, zaštitni oplet, plašt TPE-O termoplastika, Tmin= -35°C, Tp=65/85°C, proizvođač “WORLDTRACE” Francuska

Prodaja grejnih kablova za oluke

Za sve informacije o ceni grejnih kablova za oluke, uslovima i načinu prodaje i montaži možete nas kontaktirati na email: office@sobel.rs ili telefonom: 011/3087-507

Ukoliko imate dodatnih pitanja posetite stranicu sa najčešćim pitanjima, na kojoj ćete pronaći brojne odgovore i otkloniti mnoge nedoumice u vezi otapanja snega i leda sa oluka.