KV razvodne table do 63 A

KV razvodna tabla do 63 A. 3 do 54 jedinica širine. Vrsta zaštite IP 54-65. Od termoplasta visoke vrednosti. Klasa zaštite II. Prema normi DIN 43871 / IEC 60439-3. Uvođenje kablova preko metričkih izreza, putem elastičnih zaptivnih membrana, putem metričkih utisnuća.