Signalne svetiljske za visoke objekte

Zgrade određene visine i u blizini aerodoroma, kao i fabrički dimnjaci, kule, jarboli itd. trebaju biti opremljene rasvetom za visoke objekte. Ovo posebno osvetljenje čini prepreke vidljivim za pilote u mraku ili kada je vidljivost loša.

https://www.werma.com/en/products/signallights/signal_beacons_and_traffic_lights.php