RST sistemi konektora u visokoj IP zaštiti

Pouzdani spojevi!

Do 25A. Preseci do 6,mm2. Pregledno polaganje kabla. Jednostavna izmena uređaja. Jednostavnija proširivanja ili promene. Serije RST ispunjavaju sve zaštite od IP65 do IP68. Sveobuhvatni utični instalacijski sistem: sa samo četiri osnovne komponente mogu se ostvariti kompleksne instalacije od razvodnog dela do svakog mesta po potrebi.

https://www.wieland-electric.com/en/products/electrical-installation/connection-systems-high-protection-class/