ENYSTAR razvodne jedinice do 250A sa vratima

Modularni razvodni ormani do 250 A sa vratima, prema normi IEC 61439-3 (VDE 0660-600-3). Sistem kućišta koja se mogu kombinovati. U visokoj IP zaštiti od polikarbonata, klasa zaštite II. Ispunjeni zahtevi za upravljanje od nestručnih osoba.

Prazno kućište, Kućište za automatske osigurače, Kućište brojila i kućište brojila s poljem brojila BKE, Kućište sabirnice, Kućište rastavne sklopke za niskonaponske osigurače velike prekidne moći.

https://www.hensel-electric.eu/rs/produkte/index.php?IdTreeGroup=5350