Uređaji za zaštitu od prenapona

Sigurnost je stvar poverenja!

Wietap sistemi su aparati za zaštitu od prenapona za uklapanje napona i signala i štite električne i elektronske sisteme od energetskih prenapona (npr. kod udara munje). Sposobnost odvoda do 100kA, tip 1 do 3. Modularni i utični, otporni na vibracije i udarce u skladu sa EN 6096-w. Za sve energetski koordinisane mrežne sisteme. Prikaz funkcije usklađen sa VDE 0100-534 za svaku stazu. Osiguranje strujnih limita.

https://www.wieland-electric.com/en/products/