Industrijski utikači

Siguran i trajan kontakt!

Industrijski utikači namenjeni za montažu: nagradni, ugradni i utikači na kabal. U visokoj IP zaštiti, sa različitim brojem polova 2P, 3P i 5P. Za naznačeni napon u rasponu od 50-500V. Standardni i pod uglom.Položaj uzemljenja 2H,4H, 6H, 7H, 9H i 10H.  Svi MENNEKES proizvodi su u isto vreme i laki za korišćenje i izuzetno bezbedni. Svi proizvodi su u nemetalnom kućištu otpornom na habanje i hemijske reagense. Svi delovi su jasno označeni bojom u skladu sa IEC 60309-2. Proizvodi su testirani u laboratoriji na toplotu, hladnoću, vlagu i prašinu, utikači rade u extremnim uslovima.

Tipovi: standardni, dovodni, fazno obrnuti utičak, fazno obrnuti dovodi, test utikači

https://www.mennekes.org/