Ex kontrolne stanice

CEAG Ex KONTROLNE STANICE

CEAG KONTROLNE STANICE za protiveksplozivne zone 1, 2, 21 i 22, plastično kućište, za nazivne struje 16A, za nazivne napone do 690V AC, za montažu na zid, za temperature ambijenta od -20°C do +40°C, stepen mehaničke zaštite IP66, izrađuju se u različitim verzijama zavisno od tipa ugrađenih kontrolnih elemenata i veličine kućišta.