Ex industrijske utičnice i utikači

CEAG Ex INDUSTRIJSKE UTIČNICE

CEAG INDUSTRIJSKE UTIČNICE za protiveksplozivne zone 1, 2, 21 i 22, 3-polne, 4-polne ili 5-polne zavisno od tipa, za 16A, 32A, 63A ili 125A, za napone od 200 do 415V AC, 50Hz, za montažu na zid, na kabl, a mogu biti i ugradne, za temperature ambijenta od -20°C do +40°C, stepen mehaničke zaštite IP66.

CEAG Ex INDUSTRIJSKI UTIKAČI

CEAG INDUSTRIJSKI UTIKAČI za protiveksplozivne zone 1, 2, 21 i 22, 3-polni, 4-polni ili 5-polni zavisno od tipa, za 16A, 32A, 63A ili 125A, za napone od 200 do 415V AC, 50Hz, za montažu na kabl, za temperature ambijenta od -20°C do +40°C, stepen mehaničke zaštite IP66.