Uređaji za zaštitu sigurnosnih kola

Jedan koncept za sve!

Naš sistem mogućnosti parametriranja, samos®, upotpunjuje raspored između sklopivih aparata i slobodno programabilnih rešenja-modularno proširiv. Više funkcija u jednom modulu. 2 modula nadomešćuju do 6 sklopnih aparata, što štedi mesto i trošak. Dijagnoza pomoću Gateway-a na standardne fieldbud-ove. Parametrisanje bez software-a.

https://www.wieland-electric.com/en/products/safety-technology/safety-controller/