Industrijski višepolni konektori – Revos

Revos spaja pouzdano!

Teški industrijski konektori utikači specijalno su koncipirani za primenu u posebno teškim uslovima okoline. Na raspolaganju stoji široko razvijeni standardni program kao i modularne komponente, koje se mogu pojedinačno kombinovati. Teški konektori za sve primene na i u sklopnim ormanima ostvaruju spajanje električnih, pneumatskih i LWL sistema u gradnji uređaja i postrojenja.

https://www.wieland-electric.com/en/products/connection-technology/industrial-connectors/