Ex ručne baterijske lampe

CEAG STABEX HF LED RUČNE BATERIJSKE LAMPE

CEAG STABEX HF LED ručne baterijske lampe za protiveksplozivne zone 0, 1, 2, 21 i 22, za dve baterije LR 20 prema IEC 60086, nazivno vreme rada 9h, prekidač ON-OFF, oko 70lm, IP65. Sa svojim odobrenjem za zonu 0, STABEX HF LED je idealna ručna baterijska lampa za pregled rezervoara. Pomoću moćnog LED izvora čak se i veliki rezervoari mogu pregledati u Ex zoni 0.

CEAG HE 9 BASIC LED RUČNE BATERIJSKE LAMPE

CEAG HE 9 Basic LED za protiveksplozivne zone 1 i 2, za punjivu Li-Ion bateriju 3.75 V / 4.8 Ah, nazivno vreme rada oko 8h, sa prekidačem, 92 lm, IP65. Ručna baterijska lampa HE 9 BASIC sa izuzetno robustnim kućištem i visokim stepenom IP zaštite idealna je za upotrebu u svim radnim oblastima sa visokim mehaničkim zahtevima i u vlažnim okruženjima.

CEAG PRENOSNE BATERIJSKE LAMPE ZA POTRAGU SEB 8/9/10

CEAG prenosne baterijske lampe za potragu SEB 8/9//10 za protiveksplozivne zone 1, 2, 21 i 22, IP66, sa različitim punjivim baterijama (zavisno od tipa), verzije sa oznakom L poseduju skriven kabl za punjenjeu glavi prenosne lampe, a za verzije bez oznake L neophodan je zaseban punjač. Prenosna baterijska lampa za potragu pruža snažan i pouzdan izvor svetla za inspekciju, održavanje i popravke u skoro svim prostorima ugroženim eksplozivnim smešama gasova, isparenja i prašina.