Instalacioni sistemi – GESIS

Sve je utično!

Gesis – jedno ime, jedna ideja, neponovljiva priča o uspehu. Utična elektroinstalacija je zadnjih 25 godina neosporno tržišni lider. Nema čuda, ušteda 70% vremena i 30% troškova govore sami za sebe.

Upotrebljiv od podruma do krova, svojom jedinstvenom raznovrsnošću, nudi rešenja za svaku vrstu elektroinstalacije. Rasveta, žaluzine i priključnice – sve sa gesis-om!

https://www.wieland-electric.com/en/products/electrical-installation/room-automation/